Bevorderen van innovatie

InnoRail is

een kennisnetwerk dat de ontwikkeling van nieuwe inzichten en ideeën binnen assetmanagement op en rond het spoor wil stimuleren en versnellen. Zo komen wij samen tot betere prestaties en/of vernieuwing (innovaties) om klaar te zijn voor de toekomst. Het kennisnetwerk krijgt praktisch gestalte door:

  • kennisuitwisseling rond vraagstukken tijdens netwerkbijeenkomsten.
  • gezamenlijke analyse van problemen, nieuwe ontwikkelingen en kansen.
  • professionals en bedrijven aan elkaar te verbinden door te netwerken.

InnoRail streeft

naar een continue vernieuwing  bij haar aangesloten netwerkpartners en hun deelnemende professionals en managers in assetmanagement. Hierbij heeft InnoRail de volgende doelstellingen:

  • InnoRail bevordert de uitwisseling met, en het leren van, andere sectoren.
  • InnoRail bevordert een hoge maatschappelijke toegevoegde waarde van het assetmanagement domein van ProRail en draagt bij aan haar innovatie, progressie en imago.